Лікі. Chapter 7

1 Калі Майсей паставіў скінію, і памазаў яе, і асьвяціў яе і ўсе прылады яе, і ахвярнік і ўсе прылады яго, і памазаў іх і асьвяціў іх,
2 тады прыйшлі дванаццаць правадыроў Ізраілевых, галовы сямействаў іхніх, правадыры плямёнаў, якія кіравалі падлікам,
3 і паставілі прынашэньне сваё перад Госпадам, шэсьць накрытых падводаў і дванаццаць валоў, па адной падводзе ад двух правадыроў і па адным вале аж кожнага, і паставілі гэта перад скініяй.
4 І наказаў Гасподзь Майсею сказаць:
5 вазьмі ад іх; гэта будзе дзеля ўчыненьня працы пры скініі сходу; і аддам гэта лявітам, адпаведна з родам службы іхняй.
6 І ўзяў Майсей падводы і валоў і аддаў іх лявітам;
7 дзьве падводы і чатырох валоў аддаў сынам Гірсонавым, адпаведна з родам службы іхняй;
8 і чатыры падводы і восем валоў аддаў сынам Мэрарыным, паводле роду службы іхняй, пад наглядам Ітамара, сына Аарона, сьвятара;
9 а сынам Каатавым ня даў, бо служба іхняя - насіць сьвятыню; на плячах павінны яны насіць.
10 І прынесьлі правадыры ахвяры асьвячэньня ў дзень памазаньня ягонага, і паставілі правадыры прынашэньне сваё перад ахвярнікам.
11 І сказаў Гасподзь Майсею: па адным правадыру ў дзень няхай прыносяць прынашэньне сваё дзеля асьвячэньня ахвярніка.
12 У першы дзень прынёс прынашэньне сваё Наасон, сын Амінадаваў, ад племя Юдавага;
13 і прынашэньне ягонае было: адна срэбраная міса, вагою ў сто трыццаць сікляў, адна срэбраная чара ў семдзесят сікляў, па сіклі сьвяшчэнным, напоўненыя пшанічнаю мукою, зьмяшанаю з алеем, у прынашэньне хлебнае,
14 адно залатое кадзіла ў семдзесят сікляў, напоўненае дымленьнем,
15 адно цяля, адзін баран, адно ягня-адналетак, на цэласпаленьне,
16 адзін казёл у ахваяру за грэх,
17 і ў ахвяру мірную два валы, пяць бараноў, пяць казлоў, пяць ягнят-адналетак; вось прынашэньне Наасона, сына Амінадававага.
18 На другі дзень прынёс Натанаіл, сын Цураў, правадыр племя Ісахаравага;
19 ён прынёс ад сябе прынашэньне: адну срэбраную місу вагою ў сто трыццаць сікляў, адну срэбраную чару ў семдзесят сікляў, па сіклі сьвяшчэнным, напоўненых пшанічнай мукою, зьмяшанаю з алеем, у прынашэньне хлебнае,
20 адно залатое кадзіла ў дзесяць сікляў, напоўненае дымленьнем,
21 адно цяля, аднаго барана, адно ягня-адналетка, на цэласпаленьне,
22 аднаго казла ў ахвяру за грэх,
23 і ў ахвяру мірную двух валоў, пяць бараноў, пяць казлоў, пяць ягнят-адналетак; вось прынашэньне Натанаіла, сына Цуаравага.
24 На трэці дзень правадыр сыноў Завулонавых Эліяў, сын Хэлонаў;
25 прынашэньне ягонае: адна срэбраная міса вагою ў сто трыццаць сікляў, адна срэбраная чара ў семдзесят сікляў, па сіклі сьвяшчэнным, напоўненыя пшанічнай мукою, зьмяшанаю з алеем, у прынашэньне хлебнае,
26 адно залатое кадзіла ў дзесяць сікляў, напоўненае дымленьнем,
27 адно цяля, адзін баран, адно ягня-адналетак, на цэласпаленьне,
28 адзін казёл у ахвяру за грэх,
29 і ў ахвяру мірную два валы, пяць бараноў, пяць казлоў, пяць ягнят-адналетак; вось прынашэньне Эліява, сына Хэлонавага.
30 На чацьвёрты дзень правадыр сыноў Рувімавых Эліцур, сын Шадаураў;
31 прынашэньне ягонае: адна срэбраная міса вагою ў сто трыццаць сікляў, адна срэбраная чара ў семдзесят сікляў, па сіклі сьвяшчэнным, напоўненыя пшанічнай мукою, зьмяшанаю з алеем, у прынашэньне хлебнае,
32 адно залатое кадзіла ў дзесяць сікляў, напоўненае дымленьнем,
33 адно цяля, адзін баран, адно ягня-адналетак, на цэласпаленьне,
34 адзін казёл у ахвяру за грэх,
35 і ў ахвяру мірную два валы, пяць бараноў, пяць казлоў і пяць ягнят-адналетак; вось прынашэньне Эліцура, сына Шадауравага.
36 На пяты дзень правадыр сыноў Сымонавых Шалумііл, сын Цурышадаеў;
37 прынашэньне ягонае: адна срэбраная міса вагою ў сто трыццаць сікляў, адна срэбраная чара ў семдзесят сікляў, па сіклі сьвяшчэнным, напоўненыя пшанічнай мукою, зьмяшанаю з алеем, у прынашэньне хлебнае,
38 адно залатое кадзіла ў дзесяць сікляў, напоўненае дымленьнем,
39 адно цяля, адзін баран, адно ягня-адналетак, на цэласпаленьне,
40 адзін казёл у ахвяру за грэх,
41 і ў ахвяру мірную два валы, пяць бараноў, пяць казлоў і пяць ягнят-адналетак; вось прынашэньне Шалумііла, сына Цурышадаевага.
42 На шосты дзень правадыр сыноў Гадавых Эліясаф, сын Рэгуілаў:
43 прынашэньне ягонае: адна срэбраная міса вагою ў сто трыццаць сікляў, адна срэбраная чара ў семдзесят сікляў, па сіклі сьвяшчэнным, напоўненыя пшанічнай мукою, зьмяшанаю з алеем, у прынашэньне хлебнае,
44 адно залатое кадзіла ў дзесяць сікляў, напоўненае дымленьнем,
45 адно цяля, адзін баран, адно ягня-адналетак, на цэласпаленьне,
46 адзін казёл у ахвяру за грэх,
47 і ў ахвяру мірную два валы, пяць бараноў, пяць казлоў і пяць ягнят-адналетак; вось прынашэньне Эліясафа, сына Дэгуілавага.
48 На сёмы дзень правадыр сыноў Яфрэмавых Элішама, сын Амуілаў;
49 прынашэньне ягонае: адна срэбраная міса вагою ў сто трыццаць сікляў, адна срэбраная чара ў семдзесят сікляў, па сіклі сьвяшчэнным, напоўненыя пшанічнай мукою, зьмяшанаю з алеем, у прынашэньне хлебнае,
50 адно залатое кадзіла ў дзесяць сікляў, напоўненае дымленьнем,
51 адно цяля, адзін баран, адно ягня-адналетак, на цэласпаленьне,
52 адзін казёл у ахвяру за грэх,
53 і ў ахвяру мірную два валы, пяць бараноў, пяць казлоў, пяць ягнят-адналетак; вось прынашэньне Элішамы, сына Аміудавага.
54 На восьмы дзень правадыр сыноў Манасііных Гамалііл, сын Пэдацураў;
55 прынашэньне ягонае: адна срэбраная міса вагою ў сто трыццаць сікляў, адна срэбраная чара ў семдзесят сікляў, па сіклі сьвяшчэнным, напоўненыя пшанічнай мукою, зьмяшанаю з алеем, у прынашэньне хлебнае,
56 адно залатое кадзіла ў дзесяць сікляў, напоўненае дымленьнем,
57 адно цяля, адзін баран, адно ягня-адналетак, на цэласпаленьне,
58 адзін казёл у ахвяру за грэх,
59 і ў ахвяру мірную два валы, пяць бараноў, пяць казлоў, пяць ягнят-адналетак; вось прынашэньне Гамалііла, сына Пецадуравага.
60 На дзявяты дзень правадыр сыноў Веньямінавых Авідан, сын Гідэонаў;
61 прынашэньне ягонае: адна срэбраная міса вагою ў сто трыццаць сікляў, адна срэбраная чара зь семдзесят сікляў, па сіклі сьвяшчэннным, напоўненыя пшанічнаю мукою, зьмяшанаю з алеем, у прынашэньне хлебнае,
62 адно залатое кадзіла ў дзесяць сікляў, напоўненае дымленьнем,
63 адно цяля, адзін баран, адно ягня-адналетак, на цэласпаленьне,
64 адзін казёл у ахвяру за грэх,
65 і ў ахвяру мірную два валы, пяць бараноў, пяць казлоў, пяць ягнят-адналетак; вось прынашэньне Авідана, сына Гідэонавага.
66 На дзясяты дзень правадыр сыноў Данавых Ахіезэр, сын Амішадаеў;
67 прынашэньне ягонае: адна срэбраная міса вагою ў сто трыццаць сікляў, адна срэбраная чара ў семдзесят сікляў, па сіклі сьвяшчэнным, напоўненыя пшанічнай мукою, зьмяшанаю з алеем, у прынашэньне хлебнае,
68 адно залатое кадзіла ў дзесяць сікляў, напоўненае дымленьнем,
69 адно цяля, адзін баран, адно ягня-адналетак, на цэласпаленьне,
70 адзін казёл у ахвяру за грэх,
71 і ў ахвяру мірную два валы, пяць бараноў, пяць казлоў, пяць цялят-адналетак; вось прынашэньне Ахіезэра, сына Амішадаевага.
72 На адзінаццаты дзень правадыр сыноў Асіравых Пагііл, сын Ахранаў;
73 прынашэньне ягонае: адна срэбраная міса вагою ў сто трыццаць сікляў, адна срэбраная чара ў семдзесят сікляў, па сіклі сьвяшчэнным, напоўненыя пшанічнай мукою, зьмяшанаю з алеем, у прынашэньне хлебнае,
74 адно залатое кадзіла ў дзесяць сікляў, напоўненае дымленьнем,
75 адно цяля, адзін баран, адно ягня-адналетак, на цэласпаленьне,
76 адзін казёл у ахвяру за грэх,
77 і ў ахвяру мірную два валы, пяць бараноў, пяць казлоў, пяць ягнят-адналетак; вось прынашэньне Пагііла, сына Ахранавага.
78 На дванаццаты дзень правадыр сыноў Нэфталімавых Ахіра, сын Энанаў;
79 прынашэньне ягонае: адна срэбраная міса вагою ў сто трыццаць сікляў, адна срэбраная чара ў семдзесят сікляў, па сіклі сьвяшчэнным, напоўненыя пшанічнай мукою, зьмяшанаю з алеем, у прынашэньне хлебнае,
80 адно залатое кадзіла ў дзесяць сікляў, напоўненае дымленьнем,
81 адно цяля, адзін баран, адно ягня-адналетак, на цэласпаленьне,
82 адзін казёл у ахвяру за грэх,
83 і ў ахвяру мірную два валы, пяць бараноў, пяць казлоў, пяць ягнят-адналетак; вось прынашэньне Ахіры, сына Энанавага.
84 Вось прынашэньні правадыроў Ізраілевых пры асьвячэньні ахвярніка ў дзень памазаньня яго: дванаццаць срэбраных місаў, дванаццаць срэбраных чараў, дванаццаць залатых кадзілаў;
85 па сто трыццаць сікляў срэбра ў кожнай місе і па семдзесят у кожнай чары: так, усяго срэбра ў гэтым посудзе па дзьве тысячы чатырыста сікляў, па сіклі сьвяшчэнным;
86 залатых кадзілаў, напоўненых дымленьнем, дванаццаць, у кожным кадзіле па дзесяць сікляў, па сіклі сьвяшчэнным: усяго золата ў кадзілах сто дваццаць сікляў;
87 на цэласпаленьне ўсяго дванаццаць цялят з быдла буйнога, дванаццаць бараноў, дванаццаць ягнят-адналетак і пры іх хлебнае прынашэньне, і ў ахвяру за грэх дванаццаць казлоў,
88 і ў ахвяру мірную ўсяго з буйнога быдла дваццаць чатыры цяляці, шэсьцьдзясят бараноў, шэсьцьдзясят казлоў, шэсьцьдзясят ягнят-адналетак; вось прынашэньні пры асьвячэньні ахвярніка пасьля памазаньня яго.
89 Калі Майсей уваходзіў у скінію сходу, каб гаварыць з Госпадам, чуў голас, які гаварыў яму з даха, які над каўчэгам адкрыцьця паміж двума херувімамі, і ён гаварыў яму.