Пасланьне Да Каласянаў Сьвятога Апостала Паўла. Chapter 4

1 А таму будзем асьцерагацца, каб, калі яшчэ застаецца абяцаньне ўвайсьці ў спачын Ягоны, ня сталася, што нехта з вас ужо спазьніўся.
2 Бо і нам яно абвешчана, як і тым; але не дало ім карысьці слова чутае, не спалучанае зь вераю тых, якія чулі.
3 А ўваходзім у спачын мы, якія ўверавалі, як Ён і сказаў: Я прысягнуў у гневе Маім, што яны ня ўвойдуць у спачын Мой, хоць дзеі Ягоныя былі зьдзейсьнены яшчэ на пачатку сьвету.
4 Бо дзесьці сказана пра сёмы дзень так: і спачыў Бог у дзень сёмы ад усіх дзеяў Сваіх.
5 І яшчэ тут: ня ўвойдуць у спачын Мой.
6 І вось, як некаторым застаецца ўвайсьці ў яго, а тыя, каму раней абвешчана, не ўвайшлі ў яго за непакорлівасьць,
7 дык яшчэ вызначае пэўны дзень, сёньня, кажучы праз Давіда, пасьля такога доўгага часу, як вышэй сказана: сёньня, як пачуеце голас Ягоны, не зжарсьцьвеце сэрцаў вашых.
8 Бо калі б Ісус сын Нава даў ім спачын, дык ня было б сказана пасьля таго пра іншы дзень.
9 Таму народу Божаму яшчэ застаецца субоцтва.
10 Бо, хто ўвайшоў у спачын Ягоны, той і сам спачыў ад дзеяў сваіх, як і Бог ад Сваіх.
11 Дык вось, пастараймася ўвайсьці ў спачын той, каб хто на той самы прыклад не падупаў непакорлівасьці.
12 Бо слова Божае жывое і дзейснае і вастрэйшае за любы меч двусечны: яно пранікае да разьдзяленьня душы і духа, суглобаў і мозгу, і судзіць помыслы і намеры сардэчныя.
13 І няма стварэньня, схаванага ад Яго, а ўсё аголена і адкрыта прад вачыма Ягонымі: Яму дамо адказ.
14 І вось, маючы Першасьвятара вялікага, Які прайшоў нябёсы, Ісуса Сына Божага, будзем цьвёрда трымацца веравызнаньня нашага.
15 Бо мы маем не такога Першасьвятара, Які ня мог бы спагадаць нам у немачах нашых, а Такога, Які, як і мы, дасьведчаны ва ўсім, акрамя грэху.
16 Таму прыступайма з адвагаю да трона мілаты, каб атрымаць міласьць і здабыць мілату на своечасовую дапамогу.