Псалтыр. Chapter 87

1 Псальма. Песьня. Сыноў Карэевых.
2 Падмурак ягоны на горах сьвятых. Гасподзь любіць браму Сіёна больш за ўсе паселішчы Якава.
3 Славутае абвяшчаецца пра цябе, горадзе Божы!
4 Згадаю тым, хто знае мяне, пра Раава і Вавілон; вось Філістымляне, і Тыр з Эфіопіяю, - скажуць: «такі-а-такі нарадзіўся там».
5 А пра Сіён казаць будуць: «такі-а-такі і такі-а-такі муж нарадзіўся ў ім, і Сам Усявышні ўмацаваў яго».
6 Гасподзь у перапісе народу напіша: «такі-а-такі нарадзіўся там».
7 І ўсе, хто сьпявае і грае, - усе крыніцы мае ў табе.