Псалтыр. Chapter 115

1 Алілуя. Я радуюся, што Гасподзь пачуў голас мой, малітву маю,
2 прыхіліў да мяне вуха Сваё; і таму буду клікаць Яго ўсе дні мае.
3 Агарнулі мяне хваробы сьмяротныя, пакуты пякельныя агарнулі мяне; сустрэў я ўціскі і смуткі.
4 Тады клікнуў я імя Гасподняе: Госпадзе! уратуй душу маю.
5 Гасподзь літасьцівы і справядлівы, міласэрны Бог наш.
6 Асланяе Гасподзь прастадушных: я ўвесь зьнямог, і Ён дапамог мне.
7 Вярніся, душа мая, у спакой твой; бо Гасподзь умілажаліўся зь цябе.
8 Ты збавіў душу маю ад сьмерці, вочы мае - ад сьлёз і ногі мае - ад спатыканьня.
9 Буду хадзіць прад абліччам Гасподнім па зямлі жывых.