Псалтыр. Chapter 128

1 Песьня ўзыходжаньня. Дабрашчасны кожны, хто баіцца Госпада, хто ходзіць шляхамі ягонымі!
2 Ты будзеш есьці ад працы рук тваіх; дабрашчасны ты, і добра табе!
3 Жонка твая, як лаза плодная, у доме тваім; сыны твае, як аліўнае гольле, вакол трапезы тваёй:
4 так мілаславіцца чалавек, які баіцца Госпада!
5 Дабраславіць Цябе Гасподзь зь Сіёна, і ўбачыш бясьпеку Ерусаліма ва ўсе дні жыцьця твайго.
6 Убачыш сыноў у сыноў тваіх. Мір на Ізраіля!