Псалтыр. Chapter 75

1 Кіроўцу хору. Не загубі. Псальма Асафава. Песьня.
2 Славім Цябе, Божа, славім; бо блізка імя Тваё; абвяшчаюць цуды Твае.
3 «Калі Я выберу час, Я ўчыню суд па праўдзе.
4 Хістаюцца зямля і ўсе, хто на ёй жыве: Я ўмацую стаўпы яе».
5 Кажу ліхамысным: не шалейце, і бязбожным: не падымайце рога,
6 не падымайце высока рога вашага, не гаварэце цьвёрдалоба,
7 бо не ад усходу і не ад захаду і не ад пустыні ўзвышэньне;
8 а Бог ёсьць Судзьдзя: аднаго прыніжае, а другога ўзносіць;
9 бо чара ў руцэ ў Госпада, віно ў ёй кіпіць, поўнае мяшанага, і Ён палівае зь яе. Нават дрожджы зь яе будуць выціскаць і піць усе бязбожнікі зямлі.
10 А я буду абвяшчаць вечна, буду апяваць Бога Якаўлевага.
11 Усе рогі бязбожнікаў паламаю, і ўзьнясуцца рогі праведніка.