Псалтыр. Chapter 61

1 Кіроўцу хору. На струнным інструмэньце. Псальма Давідава.
2 Пачуй, Божа, мой лямант, уваж малітве маёй,
3 ад краю зямлі заклікаю Цябе ў заняпаласьці сэрца майго; узьвядзі мяне на скалу, недасягальную мне,
4 бо Ты апора мая, Ты моцная абарона ад ворага.
5 Хай жыцьму я вечна ў сялібе Тваёй, і ўпакоюся пад покрывам крылаў Тваіх,
6 бо Ты, Божа, пачуў абяцаньні мае і даў мне спадчыну тых, хто баіцца Твайго імя.
7 Памнож цару дні на дні, гады падоўжы яму - з роду ў род,
8 няхай жыцьме ён прад Богам вечна; накажы мілажалю і праўдзе ахоўваць яго.
9 І я сьпяваць буду імю Твайму вечна, абяцаньні мае выконваць дзень у дзень.